NYLSAY CRAFT ENTERPRISE

NYLSAY CRAFT ENTERPRISE

Nylsay Craft Enterprise merupakan sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh bumiputera. Telah didaftarkan pada 01-03-2019 di SSM, Shah Alam dengan nombor pendaftaran SA 0509406-U. Syarikat ini menjalankan perniagaan di atas talian.